Chýba vám len , aby ste získali dopravu zdarma
Chýba vám len , aby ste získali produkt zdarma
Minimálna hodnota objednávky len 17,00€! 🎁
Chýba vám len , aby ste získali dopravu zdarma
00:00
Chýba vám len , aby ste získali produkt zdarma
00:00
Doručenie do 2 dní
Dobierka
Slovenský sklad

Všeobecné obchodné podmienky

Táto stránka obsahuje Všeobecné obchodné podmienky webovej stránky wegoshop.sk, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť NextLevel, spletna prodaja, d.o.o., Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovinsko, registračné číslo: 8476845000, daňové identifikačné číslo: SK4120202691 (ďalej len „spoločnosť“). Na tejto webovej stránke má široká verejnosť prístup k informáciám o našich produktoch, službách a spoločnosti. Používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste oboznámení so Všeobecnými podmienkami (ďalej len „Všeobecné podmienky“), plne im rozumiete a súhlasíte s nimi.

Všeobecné podmienky sú základným dokumentom celého spracovania a prevádzky internetového obchodu WEGOSHOP (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Všeobecné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi zákazníkmi a prevádzkovateľom, pričom ďalej definujú aj práva a povinnosti oboch strán.

Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť vstupom na internetovú stránku s doménou wegoshop.sk a sú platné na celom webe, t.j. na všetkých jej stránkach a podstránkach. Všeobecné podmienky platné v danom čase sú záväzné pre zákazníka i prevádzkovateľa. Pri objednávke zákazník plne súhlasí s platnými Všeobecnými podmienkami a prijíma ich.

Prevádzkovateľ si dáva za cieľ aktualizovať a špecifikovať informácie uvedené na internetovej stránke a zároveň si vyhradzuje právo na zmenu obsahu webovej stránky, produktov, služieb, cien a Všeobecných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia a prevzatia zodpovednosti. Prípadné zmeny Všeobecných podmienok nadobúdajú účinnosť momentom ich uverejnenia na tejto internetovej stránke. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo stiahnuť z ponuky jeden, viac alebo všetky produkty, ako aj dočasne alebo natrvalo obmedziť prístup na webovú stránku.

Prevádzkovateľ vytvoril, upravil a publikoval textový obsah, obrázky, videá a materiál takým spôsobom, aby čo najlepšie prezentoval a opísal ponúkané produkty a služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na chyby a nezrovnalosti v obsahu: v textoch, obrázkoch, videách a iných informačných materiáloch na webovej stránke. Skutočný vzhľad a funkčnosť produktov sa môže odlišovať od prezentácie na webovej stránke.

Všetky produkty určené na predaj sú osvedčené a v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené produktmi zakúpenými na webovej stránke wegoshop.sk.

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI (REGISTRÁCIA A POČET VSTUPOV)

NextLevel, spletna prodaja, d.o.o.

Usnjarska cesta 18

SI-1275 Šmartno pri Litiji

Slovinsko

Registračné číslo: 8476845000

Daňové identifikačné číslo: SK4120202691 

Daňovník: Ano

Zápis do registra: 24. júla 2019

Klasifikácia (štandardná priemyselná klasifikácia): G47.910 - Maloobchodný predaj prostredníctvom zásielkového predaja alebo internetu (elektronický obchod)

PRÁVNY ZÁKLAD / NÁKUP V ONLINE OBCHODE WEGOSHOP

Všeobecné podmienky (internetového obchodu WEGOSHOP) vychádzajú z platných vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa, ochranu osobných údajov, elektronickej komunikácie a všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“), a sú vypracované v súlade s vyššie uvedenými predpismi. Prevádzkovateľ tiež dodržiava odporúčania slovinskej obchodnej komory a medzinárodné pravidlá pre elektronický obchod.

Prosím, pozorne si prečítajte a dodržiavajte Všeobecné podmienky používania pred vstupom na internetovú stránku wegoshop.sk, pretože tieto zabezpečujú profesionálny obchodný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, a stanovujú ich práva a povinnosti. Všeobecné podmienky, ktoré sú stanovené na internetovej stránke v čase nákupu (online objednávka), sú záväzné pre zákazníka i prevádzkovateľa. Pred konečným potvrdením nákupu konkrétneho produktu musí zákazník uviesť, že plne súhlasí so Všeobecnými podmienkami. Nákupom na tejto internetovej stránke zákazník potvrdzuje, že rozumie, prijíma a súhlasí so Všeobecnými podmienkami.

CENY

Všetky ceny sú uvedené v eurách (EUR) a daň z pridanej hodnoty (DPH) je už zahrnutá v cene. V súlade s platnou legislatívou je spoločnosť NextLevel, d.o.o daňovým poplatníkom s identifikačným číslom na účely DPH. Ceny sú platné odo dňa ich zverejnenia a aktuálny cenník je platný až do zrušenia. Vyhradzujeme si právo na zmenu cenníka bez predchádzajúceho upozornenia. Cenníky nemajú vopred stanovené trvanie, platná cena je však tá, ktorá je zverejnená v čase, keď si zákazník prezerá webovú stránku a v čase zadania objednávky. V nákupnom košíku a neskôr pri vyplňovaní formulára na dokončenie objednávky vidí zákazník celkovú cenu jedného alebo viacerých vybraných produktov, ako aj výšku DPH, poštovného a poistných nákladov. Ak zákazník objednávku potvrdí, s konečnou platnosťou uzatvára kúpnu zmluvu s prevádzkovateľom. Potvrdením objednávky zákazník súhlasí so Všeobecnými podmienkami a konečnou maloobchodnou cenou produktu a služieb. Všetky Všeobecné a platobné podmienky sú záväzné pre obe strany, t.j. pre zákazníka a prevádzkovateľa. Po potvrdení objednávky dostane zákazník potvrdenie o nákupnej objednávke na uvedenú e-mailovú adresu.

Akciové ceny majú vopred stanovené trvanie; platnosť akcie je uvedená pri zľavnenej cene alebo na stránke prezentovaného produktu.

SPÔSOB PLATBY

Poskytovateľ umožňuje zákazníkom platiť za produkty a služby nasledujúcimi spôsobmi:

 1. platba pri prevzatí tovaru (dobierka) – tovar hradíte v hotovosti vodičovi dopravnej spoločnosti alebo poštovému doručovateľovi;
 2. platba debetnou alebo kreditnou kartou – bezpečne a pohodlne zaplatíte platobnými kartami MasterCard alebo Visa;
 3. v hotovosti vopred – tovar zaplatíte klasickým bankovým prevodom na transakčný účet prevádzkovateľa;
 4. cez PayPal – po odoslaní objednávky budete presmerovaný na stránky platobného systému Paypal, pomocou ktorého uskutočníte zabezpečenú platbu.

Spôsob platby si môžete vybrať v poslednom kroku alebo na stránke nákupného košíka, kde zadáte všetky potrebné informácie na dokončenie nákupu. Po prijatí objednávky vám e-mailom zašleme potvrdenie objednávky, ktoré sa automaticky uloží aj na server prevádzkovateľa. Po dokončení nákupu je potvrdenie objednávky zákazníkovi a prevádzkovateľovi kedykoľvek k dispozícii.

DOPRAVA A DORUČENIE

CENY ZA DOPRAVU

Zákazník je povinný okrem ceny produktu zaplatiť aj poštovné, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že:

 1. poštovné je zahrnuté v cene alebo
 2. doručenie je bezplatné.

Zákazník je oboznámený s výškou poštovného pred dokončením nákupu. Pri zvolení štandardného doručenia je poplatok za doručenie 4,99 eur. Pri expresnom doručení je poplatok za doručenie 5,99 eur. V prípade platby na dobierku je zákazník povinný zaplatiť poplatok za doručenie vo výške 1,99 eur. V prípade použitia iných spôsobov platby sa tento poplatok neúčtuje.

DORUČENIE TOVARU

Tovar bude zákazníkovi doručený prostredníctvom zásielkovej služby GLS Slovakia, bez ohľadu na to, ktorý spôsob platby si zvolí. Všetky informácie o zásielkovej službe sú uvedené v e-maile, ktorý zákazník dostane po prijatí potvrdenia objednávky. GLS Slovakia zvyčajne doručuje zásielky ráno. Zákazník si môže zvoliť doručenie domov (na adresu uvedenú v nákupnom košíku). V prípade, že je tovar na sklade, trvá dodanie 2 až 3 pracovné dni. O presnom dátume doručenia informujeme zákazníkov e-mailom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, o zmene dodacích podmienok zákazníkov informujeme do jedného (1) dňa. Súčasťou dodávaného tovaru je faktúra, prípadne návod na použitie. Zákazníkom odporúčame uschovať si faktúru, pretože ju môžu potrebovať pri prípadnej reklamácií.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenie a poškodenie produktov, za ktoré je zodpovedná zásielková služba. Zákazník je povinný skontrolovať zásielku ihneď po dodaní a v prípade poškodenia okamžite informovať zamestnanca zásielkovej služby a spísať s ním sťažnosť o poškodenej zásielke.

POUŽITIE PRODUKTU A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Snažíme sa do našej ponuky zaradiť iba výrobky spĺňajúce súbor prísnych bezpečnostných a kvalitatívnych noriem. Nemožno však úplne vylúčiť, že niektoré výrobky sú vyrobené s vadou alebo inou chybou. Dávame si záležať na tom, aby sme všetky produkty predstavili čo najpresnejšie, preto každý produkt sprevádza podrobný popis, obrázky a video, avšak nemôžeme s istotou tvrdiť, že všetky informácie uvedené v internetovom obchode sú bezchybné. V niektorých prípadoch môžu existovať nezrovnalosti medzi informáciami o produkte, ktoré prezentujeme na internete, a skutočným stavom produktu.

Po doručení zásielky odporúčame všetkým zákazníkom, aby si pozorne prečítali inštrukcie pre každú položku a nezávisle a bezpečne vyskúšali fungovanie produktu/produktov. Zákazník musí podľa vlastného uváženia posúdiť, či produkt môže spôsobiť škodu na majetku, ovplyvniť jeho zdravie alebo zapríčiniť inú škodu. Zákazník používa akýkoľvek zakúpený produkt alebo produkty prevádzkovateľa na svoje vlastné riziko. V prípade, že je zákazník presvedčený, že by produkt mohol byť zdraviu škodlivý alebo by mohol spôsobiť iné poškodenie, produkt nepoužíva a okamžite kontaktuje prevádzkovateľa. Zákazník sa následne dohodne s prevádzkovateľom na vrátení produktu. Prevádzkovateľ zabezpečí bezpečnostnú kontrolu produktu a zistenia oznámi zákazníkovi prostredníctvom vhodného komunikačného kanála.

OBJEDNÁVKA TOVARU

Prijímame objednávky prostredníctvom všetkých komunikačných kanálov (nákup priamo online, Facebook Messenger, Instagram, live chat, e-mailom, telefonicky, WhatsApp, SMS ...). Všetky objednávky evidujeme v našich záznamoch. Registrácia zákazníka nie je povinná, pretože zákazník môže uskutočniť nákup aj ako hosť. Informácie, ktoré požadujeme pri objednávke sú: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, vybraný produkt a množstvo. Pred dokončením nákupu si zákazník môže objednávku znova skontrolovať a podľa potreby vykonať úpravy. Ak chce zákazník po potvrdení nákupu zmeniť alebo zrušiť objednávku, musí nás o tom informovať e-mailom alebo telefonicky ešte pred odoslaním tovaru.

Minimálna hodnota objednávky na webstránke wegoshop.sk je 17.00 EUR. Zákazník môže napriek tomu zadať objednávku pod hodnotou 17.00 EUR, ale celková suma musí byť nastavená tak, aby zodpovedala minimálnej hodnote objednávky (17.00 EUR). V takomto prípade bude darček (dodatočný produkt) pridaný do košíka zákazníka, následne bude zahrnutý aj do odoslanej zásielky a účtovaný na faktúre.

Proces objednávania tovaru

 1. Po prezretí ponuky si zákazník vyberie požadovanú položku kliknutím, čo ho presmeruje na stránku produktu s podrobnejším popisom. Zákazník potom zadá požadované množstvo a potvrdí ho kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“. Zákazník môže do nákupného košíka pridať aj ďalšie položky, ak zopakuje vyššie uvedený postup. Pokračuje do sekcie „Váš košík“, v ktorej môže výrobky odstrániť alebo zmeniť ich množstvo. Kliknutím na tlačidlo „Pokračujte do pokladne“ bude zákazník presmerovaný na konečný krok nákupu, v ktorom vyplní a označí všetky potrebné informácie. V poslednom kroku si môže zákazník znova skontrolovať vybrané položky, množstvo a konečnú maloobchodnú cenu. Ak je kupujúci v poslednej fáze nákupu a jeho objednávka je nižšia ako 17.00 EUR, musí potvrdiť, že chce pristúpiť k platbe; vtedy sa do košíka pridá darček v hodnote, ktorá predstavuje rozdiel medzi aktuálnou sumou nákupu a 17.00 EUR. Po pridaní darčeka bude kupujúci opäť presmerovaný do poslednej fázy nákupu. Kupujúci dokončí proces nákupu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť nákup“.
 2. Keď zákazník dokončí objednávku, dostane potvrdenie objednávky na svoju e-mailovú adresu, ktorá obsahuje všetky dôležité informácie o nákupe (položky, množstvo, cena) a doručení. V tomto okamihu je na zákazníkovi, aby znova dôkladne skontroloval objednávku a nahlásil prípadné chyby alebo zmeny v objednávke čo najskôr, najneskôr však do jednej (1) hodiny po potvrdení objednávky. Zákazník môže objednávku zrušiť až do odoslania tovaru. Zákazník môže akýmkoľvek komunikačným kanálom zaslať správu, že chce zrušiť objednávku. Táto musí obsahovať: meno, priezvisko a adresu zákazníka, objednanú položku a číslo objednávky.
 3. Ak neexistujú žiadne obmedzenia a ak zákazník objednávku nezruší, prevádzkovateľ pokračuje v spracovávaní objednávky. Prevádzkovateľ najprv skontroluje zásoby a vypočíta predpokladanú dodaciu lehotu pre konkrétnu položku alebo položky. Prevádzkovateľ následne informuje zákazníka e-mailom a SMS o potvrdenej objednávke, kde uvedie predpokladanú dodaciu lehotu. Ak je položka alebo niekoľko položiek na sklade, prevádzkovateľ doručí zásielku zákazníkovi do 2 až 3 pracovné dní prostredníctvom zásielkovej služby. V opačnom prípade prevádzkovateľ oznámi zákazníkovi presný čas doručenia prostredníctvom e-mailu a SMS. Po prevzatí tovaru dostane zákazník faktúru a v prípade potreby aj návod na použitie.

Kúpna zmluva

V okamihu, keď zákazník potvrdí objednávku kliknutím na tlačidlo „Dokončiť nákup“, sa uzatvára záväzná kúpna zmluva medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. Zákazník týmto potvrdzuje a akceptuje všetky podmienky kúpnej zmluvy, vybrané množstvo, položky a maloobchodnú cenu, pričom plne súhlasí s Všeobecnými podmienkami. Od tohto okamihu sú všetky podmienky nákupu pevne stanovené a vzťahujú sa na obe strany, zákazníka aj prevádzkovateľa. Kúpna zmluva je elektronicky evidovaná v záznamoch spoločnosti (na serveri). Zákazník dostane e-mail potvrdzujúci objednávku.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade s právnymi predpismi EÚ na ochranu spotrebiteľa má zákazník štrnásť (14) dní na to, aby spoločnosť informoval o odstúpení od zmluvy na diaľku alebo o odstúpení od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, a to bez toho, že by toto odmietnutie musel zdôvodňovať. Pred uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy má zákazník právo produkt skontrolovať a otestovať v rozsahu nevyhnutnom na zistenie skutočného stavu produktu. Zákazník je povinný poskytnúť všetky potrebné informácie (meno, priezvisko, číslo objednávky, dátum vystavenia faktúry atď.), pretože iba týmto spôsobom zabezpečí hladké spracovanie svojej žiadosti. V súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi zákazník pri vrátení tovaru nenesie žiadne iné náklady ako náklady za priame vrátenie tovaru. Zákazník musí vrátiť výrobok/výrobky do tridsiatich (30) dní od podania žiadosti o odstúpenie od zmluvy (nákup). Kým prevádzkovateľ nedostane vrátený tovar alebo pokiaľ zákazník prevádzkovateľovi nepreukáže, že tovar zaslal späť, prevádzkovateľ mu nemôže vrátiť kúpnu cenu. Právo na odstúpenie od zmluvy majú len fyzické osoby, právnické osoby od zmluvy odstúpiť nemôžu.

Zákazník, ktorý sa rozhodol odstúpiť od zmluvy, musí vrátiť výrobok nepoškodený, v pôvodnom obale a v rovnakom množstve ako pri objednávaní v internetovom obchode. Od momentu odstúpenia od zmluvy už zákazník nemôže produkt používať. Ak je výrobok alebo obal poškodený, hodnota tovaru sa znižuje podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov. Ak prevádzkovateľ zistí, že hodnota tovaru klesla v dôsledku manipulácie, ktorá nebola nevyhnutná na určenie vlastností, funkcií alebo povahy tovaru, môže byť zákazník zodpovedný za zníženú hodnotu tovaru. Ak je produkt poškodený alebo ak zákazník nevrátil rovnaké množstvo výrobkov ako si objednal, môže prevádzkovateľ odmietnuť žiadosť zákazníka o odstúpenie od zmluvy, prípadne je zákazník povinný nahradiť škodu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ urobí fotografie každého vráteného produktu, balenia a zásielky ako dôkaz a obrázky následne uloží na server prevádzkovateľa.

V súvislosti s právnymi predpismi EÚ na ochranu spotrebiteľa je zákazník povinný požiadať o odstúpenie od zmluvy do štrnástich (14) dní od získania skutočného vlastníctva tovaru. Zákazník smie informovať prevádzkovateľa o odstúpení od zmluvy zaslaním e-mailu na [email protected] alebo bežnou poštou na túto adresu: NextLevel, d.o.o. - RETURNS, Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovinsko. Odstúpenie od zmluvy a odoslanie výrobku sa považuje za včas vybavené, ak zákazník predloží zásielku v stanovenej lehote. Zákazník nesie dôkazné bremeno za uplatnenie práva na včasné odstúpenie od vyššie uvedenej zmluvy.

Formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy nájdete tu. Správne vyplnený formulár výrazne uľahčí celý proces prevádzkovateľovi aj zákazníkovi, preto zákazníkov žiadame, aby nám poslali žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom alebo bežnou poštou.

Ak zákazník predloží žiadosť o odstúpenie od zmluvy v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane spotrebiteľa, prevádzkovateľ vráti kúpnu cenu zákazníkovi do štrnástich (14) dní od prijatia žiadosti o odstúpenie od zmluvy alebo doručenia vráteného výrobku. Celková kúpna cena bude zákazníkovi vyplatená rovnakým spôsobom platby, aký zákazník použil v čase nákupu. Výnimkou sú prípady, keď zákazník bezpodmienečne požaduje vrátenie platby prostredníctvom iného spôsobu platby a ak zákazník v tomto prípade nenesie žiadne iné náklady. Zákazník nemá nárok na preplatenie dodatočných nákladov, ktoré mu vzniknú v dôsledku výberu nákladnejšieho spôsobu dodania, t. j. expresný typ doručenia.

Pri odstúpení od zmluvy, kde spôsob platby zvolený zákazníkom bola platba pri prevzatí tovaru v hotovosti, kreditnou alebo debetnou kartou (dobierka), náhrada sa uskutoční prostredníctvom bankového prevodu. Pre tento účel si spoločnosť NextLevel, d.o.o. dovoľuje vyžiadať informácie o bankovom účte zákazníka, ktorý tieto môže doručiť prostredníctvom bežnej alebo elektronickej pošty. V prípade, že informácie o bankovom účte nebudú poskytnuté aj napriek niekoľkým pripomienkam, spoločnosť NextLevel, d.o.o. si vyhradzuje právo vystaviť zákazníkovi poukaz v hodnote vráteného tovaru.

Ak po inšpekcií výrobku prevádzkovateľ označí produkt za poškodený alebo pokazený v dôsledku nesprávneho používania alebo nevhodnej manipulácie, ktoré neboli potrebné na stanovenie skutočnej podstaty, reálnych funkcií a vlastností produktu, prevádzkovateľ reklamáciu zamietne. Dodatočné náklady za opätovné dodanie produktu nesie zákazník vtedy, ak si želá, aby mu bol tovar vrátený.

V súlade s právnymi predpismi EÚ, týkajúcimi sa povinností predávajúceho a práva spotrebiteľa, si predávajúci vyhradzuje právo na odmietnutie vrátenia určitého tovaru. Za takýto tovar sa považuje tovar hygienického charakteru, ktorý sa predáva v zapečatenom obale, ak bol jeho obal poškodený zákazníkom po prevzatí. V súlade s tým musí byť takýto tovar zaslaný na reklamáciu v jeho pôvodnom, uzatvorenom a nepoškodenom obale. Po prijatí a kontrole tohto tovaru bude požiadavka zákazníka spracovaná v zhode s platnými ustanoveniami, ktorými sa riadi oblasť o ochrane spotrebiteľa.

Ak spoločnosť podľa platných právnych predpisov upravujúcich zmluvy uzavreté na diaľku alebo zmluvy uzavreté mimo prevádzkových priestorov nesplnila svoje povinnosti primerane, lehota na odstúpenie od zmluvy je tri (3) mesiace. V prípade doručenia tovaru začína táto lehota plynúť odo dňa, keď zákazník dostane tovar, a v prípade poskytovania služieb začína odo dňa uzavretia zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty zaniká právo zákazníka na odstúpenie od zmluvy.

Tovar je možné vrátiť na diaľku iba prostredníctvom zásielkovej služby, osobné doručenie produktov na adresu prevádzkovateľa nie je možné.

Podľa právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa musí spoločnosť v prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy, vrátiť všetky platby zákazníkovi čo najskôr, a nie neskôr ako do štrnástich (14) dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Z právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa vyplýva, že po odstúpení od zmluvy zákazník zaplatí iba náklady na vrátenie tovaru, pokiaľ spoločnosť tieto náklady nepokryje sama, alebo ak spoločnosť vopred neinformuje spotrebiteľa, že je povinný tieto náklady zaplatiť.

CHYBA MATERIÁLU A ZAISTENIE DODRŽIAVANIA ZÁKONOV

Podľa právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa musí prevádzkovateľ doručiť tovar zákazníkovi podľa zmluvy. Prevádzkovateľ zodpovedá za materiálové vady a chyby v zákone o ich plnení:

 1. ak materiál nemá vlastnosti potrebné na bežné použitie;
 2. ak materiál nemá vlastnosti potrebné na špecifické účely, na základe ktorých si zákazník zakúpil tovar a ktoré boli alebo mali byť známe prevádzkovateľovi;
 3. ak materiál nemá vlastnosti a kvality, ktoré boli explicitne dohodnuté alebo uverejnené v opise produktu;
 4. ak prevádzkovateľ dodal materiál, ktorý sa nezhoduje so vzorom alebo modelom, pokiaľ vzor alebo model nebol uvedený iba na reklamné účely.

Oprávnenosť tovaru na bežné použitie sa určuje na základe bežných výrobkov toho istého druhu a na základe vyhlásení predajcu o vlastnostiach tovaru, ktoré urobí predajca alebo výrobca, predovšetkým prostredníctvom reklamy, prezentácie výrobku alebo odkazov na samotný tovar.

Zodpovednosť za závažné vady a chyby v právnych predpisoch podlieha ustanoveniam zákona o zmluvných záväzkoch, pokiaľ príslušné vnútroštátne právo a právo EÚ neustanovujú inak.

Ak tak ustanovujú vnútroštátne právne predpisy, zákazník môže uplatniť svoje práva týkajúce sa chyby materiálu oznámením chyby prevádzkovateľovi do dvoch mesiacov odo dňa, keď bola chyba zistená. Zákazník musí prevádzkovateľovi umožniť kontrolu tovaru a tiež podrobne opísať chybu v oznámení o chybe. Zákazník predloží oznámenie o chybe prevádzkovateľovi osobne a prevádzkovateľ musí zákazníkovi následne vystaviť príslušné potvrdenie alebo ho zaslať do sídla spoločnosti, kde bol tovar zakúpený, prípadne ho zaslať zástupcovi prevádzkovateľa, s ktorým bola zmluva uzavretá.

Ak tak ustanovujú vnútroštátne právne predpisy, prevádzkovateľ nezodpovedá za závažné vady:

 1. na tovare, ktoré sa objavili po dvoch rokoch od dodania tovaru;
 2. na tovare, ktoré sa objavili po uplynutí jedného roka od dodania tovaru, ak je predmetom zmluvy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom použitý tovar.

Za vady tovaru sa považujú také chyby, ktoré existovali v čase dodania, ak sa vyskytnú do šiestich mesiacov od dodania.

Ak tak ustanovuje vnútroštátne právo, zákazník, ktorý podal riadne oznámenie o vade predajcovi, je oprávnený požiadať prevádzkovateľa, aby:

 1. odstránil chybu na tovare alebo
 2. vyplatil časť kúpnej ceny ako kompenzáciu za chybu na tovare alebo
 3. nahradil chybný tovar bezchybným alebo
 4. vrátil plnú sumu za zakúpený tovar.

Ak tak ustanovuje vnútroštátne právo, zákazník má v každom prípade právo na kompenzáciu za poškodený tovar, ktorý mu bol doručený. V súlade s platnými právnymi predpismi je zákazník oprávnený žiadať náhradu nákladov za materiál, náhradné diely, prácu, prevoz a prepravu výrobkov, ktoré vzniknú predajcovi pri splnení povinnosti týkajúcej sa vrátenia tovaru. Práva zákazníka uplynú po dvoch rokoch odo dňa oznámenia o závažnej vade prevádzkovateľovi.

Formulár na uplatnenie reklamácie vady tovaru nájdete tu.

ZÁRUKA

V súlade s právom EÚ hradí predajca náhradu nákladov za materiál, náhradné diely, prácu, prevoz a prepravu výrobkov, ktoré vznikli v súvislosti s opravou poškodeného tovaru alebo náhradou poškodeného tovaru za nový v záruke. Zákazník možno bude musieť niesť náklady za prepravu produktu predávajúcemu, v prípade, že tento vyžaduje kontrolu výrobku, aby zistil, či v čase nákupu došlo k vade, ktorá viedla zákazníka k vymáhaniu záruky.

Tovar v záruke ma záručný list alebo je záruka uvedená priamo na faktúre. V prípade, že produkt nefunguje alebo prestane fungovať v záručnej lehote, smie zákazník uplatniť svoj nárok na záruku. Zákazník môže uplatniť záruku podľa pokynov na záručnom liste alebo predložením faktúry. V súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi získava zákazník pri nákupe určitých výrobkov (elektrických spotrebičov) jednoročnú záruku, ktorá sa môže pri niektorých výrobkoch predĺžiť o dodatočnú jednoročnú záruku. Ak záruka produktu nie je zahrnutá alebo na faktúre nie sú žiadne informácie o záruke, produkt nemá záruku alebo v tom čase neexistujú žiadne informácie o záruke.

Splnenie podmienok záruky je povinnosťou prevádzkovateľa. Dokonca aj keď záručný list nie je súčasťou alebo ak neobsahuje všetky potrebné informácie či podmienky záruky, právo zákazníka na uplatnenie záruky nie je dotknuté. Uplatnenie záruky je možné iba pri „skrytých vadách“, ktoré nie sú spôsobené vplyvom zákazníka. Záruka sa nemôže uplatniť prípade:

 1. mechanickej chyby;
 2. opotrebenia spôsobeného používaním;
 3. chyby a poškodenia na tovare zapríčineného nevhodným, nesprávnym alebo nedbanlivým používaním.

V súlade s uplatniteľným právom začína záručná lehota plynúť dňom doručenia tovaru zákazníkovi. V prípade, že prevádzkovateľ neodstráni chybu na tovare do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti o odstránenie chyby, je povinný bezplatne nahradiť totožnú, novú a bezchybnú položku.

Formulár na uplatnenie záruky nájdete tu.

ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ PRÍSTROJE

Ak si zákazník objednáva elektrické alebo elektronické prístroje na internetovej stránke wegoshop.sk a jeho doručovacia adresa sa nachádza v jednej z krajín EÚ (mimo Slovinska), je potrebné, aby bral do úvahy miestne predpisy týkajúce sa likvidácie a recyklácie elektronických a elektrických zariadení.

Všetky elektronické a elektrické zariadenia (EEZ) uvádzané na trh v Európe musia byť označené týmto symbolom, ktorý značí, že sa na nich vzťahuje smernica o OEEZ, ktorá ukladá výrobcom EEZ niekoľko povinností vrátane povinností súvisiacich s financovaním odberu. Spätné spracovanie a recyklácia zariadení po dobe životnosti (OEEZ):

Týmto dávame zákazníkom do pozornosti, že elektronický odpad nie je bežnou komoditou komunálneho odpadu (ako sú plasty alebo papier). Staré elektrické alebo elektronické zariadenia môžete zlikvidovať v lokálnych zariadeniach na likvidáciu odpadu alebo v recyklačných strediskách. Ďalšie informácie získate priamo od orgánov miestnej správy.

Ak zákazník recykluje zariadenia, ako sú počítače, mobilné telefóny, fotoaparáty alebo iné elektronické zariadenia, odporúčame, aby zo zariadení vymazal svoje osobné alebo dôverné údaje. Odporúčame tiež vymazať všetky osobné alebo dôverné údaje na akomkoľvek úložnom zariadení, ako je pamäťová karta alebo karta SIM. WEGOSHOP nezodpovedá za žiadne údaje vo vašom zariadení.

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

Prevádzkovateľ je povinný vždy poskytnúť zákazníkovi tieto informácie (zhrnutie legislatívy):

 1. totožnosť spoločnosti (názov a sídlo spoločnosti, registračné číslo, DIČ);
 2. kontaktné údaje, ktoré zákazníkovi umožnia rýchlo a efektívne komunikovať s prevádzkovateľom (e-mail, telefón);
 3. základné vlastnosti tovaru alebo služieb (vrátane služieb po predaji a záruk);
 4. finálnu maloobchodnú cenu, vrátane DPH alebo spôsob kalkulácie ceny, prípadne metódu výpočtu ceny, ak je výpočet neistý z dôvodu povahy výrobku alebo služby;
 5. dostupnosť produktov (produkty a služby ponúkané na internetovej stránke by mali byť dostupné v primeranom čase);
 6. podmienky dodania tovaru alebo vykonávanie služieb (spôsob, miesto a čas doručenia);
 7. platobné podmienky;
 8. všetky ceny sú jednoznačne stanovené a musí byť jasne preukázané, či uvedená cena zahŕňa aj náklady na doručenie a DPH;
 9. poznámky o akýchkoľvek dodatočných nákladoch, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku dodávky alebo iných postupov;
 10. spôsob platby a doručenia;
 11. platnosť ponuky;
 12. lehota na odstúpenie od zmluvy a všetky podmienky týkajúce sa odstúpenia od zmluvy (podrobné informácie o tom, kedy má zákazník možnosť odstúpiť od zmluvy a ako sa pri odstúpení od zmluvy postupuje, pozri príslušné právne predpisy);
 13. konkrétne vysvetlená možnosť odstúpenia od zmluvy so všetkými potrebnými kontaktmi, ktoré umožňujú začatie a reguláciu reklamačného konania;
 14. presne vymedzená možnosť vymáhania nárokov za materiálne vady;
 15. podmienky vynucovania záruky (typ produktu, postup).

Prevádzkovateľ sa snaží poskytnúť zákazníkovi všetky relevantné informácie na webe. Môže však nastať technické alebo ľudské zlyhanie, za čo prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ chráni osobné údaje zákazníkov v súlade s najprísnejšími bezpečnostnými normami a v súlade so všetkými platnými vnútroštátnymi a európskymi zákonmi (napr. GDPR). Prevádzkovateľ použije osobné údaje zákazníka na oboznámenie zákazníka s ponukou, splnenie objednávky, odoslanie faktúr, zaslanie informačných materiálov a inú potrebnú obchodnú komunikáciu so zákazníkom (napr. e-spravodajstvo). Osobné údaje zákazníkov nebudú v žiadnom prípade zasielané neautorizovaným a tretím osobám, s výnimkou dôveryhodných obchodných partnerov, s ktorými má prevádzkovateľ predchádzajúcu písomnú dohodu o spracovaní a ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ, napríklad, smie odoslať osobné údaje zákazníka, ak to považuje za potrebné a ak zaslanie slúži pre blaho zákazníka, napríklad pri vybavovaní sťažností alebo v súvislosti s doručením. Aj zákazník je zodpovedný za ochranu osobných údajov, preto si musí starostlivo vybrať svoje používateľské meno a heslo a primerane chrániť svoj počítač pomocou vhodného softvéru (antivírus).

Osobné údaje sú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

NextLevel, d.o.o. prevádzkuje internetový obchod WEGOSHOP a je výhradným vlastníkom všetkého obsahu (texty, popisy, obrázky, videá, štruktúra webových stránok, atď.) publikovaného na webovej stránke wegoshop.sk. Prevádzkovateľ explicitne zakazuje používať, kopírovať a reprodukovať všetok obsah zverejnený na webovej stránke v súlade s príslušnými zákonmi z oblasti autorských práv, ako aj so súvisiacimi právami, smernicami a pravidlami týkajúcimi sa autorských práv. Kopírovanie obsahu z webovej stránky spoločnosti NextLevel, d.o.o. je klasifikované ako trestný čin (tvorba duplicitných obrázkov, textov, videí, protokolov a iného duplicitného obsahu) a z tohto dôvodu má spoločnosť NextLevel, d.o.o. právo začať voči páchateľom trestné stíhanie.

KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKOM

Prevádzkovateľ bude kontaktovať zákazníka prostredníctvom diaľkových komunikačných zariadení a prostriedkov v prípade, ak zákazník nevyjadril svoj explicitný nesúhlas a nevyžadoval ukončenie tejto komunikácie. Všetky elektronické správy (SMS, e-mail atď.) budú zreteľne a jednoznačne označené ako propagačné s jasne uvedeným odosielateľom. Všetky propagačné správy, kampane, zľavy a marketingový obsah budú jasne zvýraznené. Užívateľ má právo kedykoľvek sa odhlásiť z prijímania reklamných správ. Prevádzkovateľ musí zákazníkovi vždy zabezpečiť možnosť odhlásiť sa z odberu. Poskytovateľ bude ako správca osobných údajov bezpodmienečne rešpektovať požiadavku zákazníka na odhlásenie a zabezpečí, že zákazníkovi už nebude zasielaný žiadny reklamný obsah.

Viac informácií o správe a vymazaní osobných údajov nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov.

POZNÁMKY, SŤAŽNOSTI A POCHVALA

Niektoré podstránky internetovej stránky wegoshop.sk umožňujú používateľom komentovať produkty a služby. Táto funkcia na webe poskytuje lepší prehľad o skutočných skúsenostiach a pomáha vytvárať súdržnú komunitu používateľov. Každý komentár kontroluje operátor webovej stránky ešte pred finálnym publikovaním, aby tým zabezpečil, že komentáre nie sú nijako urážlivé, neobsahujú žiadne vulgarizmy, zavádzajúce alebo nepravdivé vyhlásenia. Operátor sa môže rozhodnúť nezverejniť komentáre, o ktorých sa domnieva, že nie sú prospešné pre vytvorenie lepšej komunity používateľov. Užívateľ vložením komentára na webovú stránku plne akceptuje Všeobecné podmienky a tým dáva prevádzkovateľovi povolenie zverejniť komentár na webovej stránke a na všetkých ostatných komunikačných alebo marketingových kanáloch, bez ohľadu na zamýšľané použitie týchto kanálov prevádzkovateľom (e-mail, SMS , Facebook reklama, Google reklama atď.). Komentovaním autor potvrdzuje autenticitu, pravdivosť tvrdení, vlastníctvo materiálu a autorských práv na písomné komentáre.

SŤAŽNOSTI A SPORY

Poskytovaním vysokokvalitných služieb a zohľadňovaním poctivých obchodných praktík, ktoré sú v súlade so slovinským právom, sa snažíme vyhnúť sa sťažnostiam a sporom, prípadne čo najviac obmedziť ich počet. Celý obchod a prevádzka internetového obchodu prevádzkovateľa sú založené na uplatniteľných zákonoch spotrebiteľského práva. Nariadenia Slovinskej republiky upravujú právne vzťahy medzi používateľmi internetového obchodu (zákazníkmi) a prevádzkovateľom (prevádzkovateľom webových stránok). Ak vzniknú spory, je našou prioritou zabezpečiť, aby sa urovnali zmierom. V prípade, že zmier nie je možný, za riešenie sporov medzi zákazníkom a prevádzkovateľom je zodpovedný súd v Ľubľane (Slovinsko).

V súlade s právnymi normami neuznáva prevádzkovateľ žiadny iný orgán, ktorý vykonáva mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov medzi zákazníkom a prevádzkovateľom, ako príslušný súd na riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré by spotrebitelia mohli iniciovať v súlade s platným zákonom o mimosúdnom riešení sporov.

Dňa 15. februára 2016 Európska komisia predstavila novú platformu, ktorá má pomôcť spotrebiteľom a obchodníkom pri mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov online, ktoré sa týkajú predovšetkým nákupov online. Platforma na riešenie sporov online predstavuje jednotné kontaktné miesto, ktoré umožňuje spotrebiteľom a obchodníkom v EÚ urovnávať spory pri domácich aj cezhraničných nákupoch online. Spory sa predkladajú prostredníctvom platformy subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktoré s ňou súvisia, vyberajú ich členské štáty v súlade s kritériami kvality a nahlasujú ich Komisii. Právnym základom na zriadenie platformy na riešenie sporov online je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online), v ktorom sú uvedené hlavné funkcie platforiem a priebeh riešenia sporov predložený prostredníctvom platformy.

Riešenie sporov online nájdete na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Riešenie sporov online: Nová platforma pre spotrebiteľov a obchodníkov, viac na:

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_sk.htm

 

KLUB NEXT365 – PRAVIDLÁ KLUBU

Klub Next365 funguje ako vernostný klub v rámci NextLevel, d.o.o. (ďalej len: NextLevel).

Každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá zadá objednávku v internetovom obchode wegoshop.sk, sa automaticky stáva členom klubu Next365. Neplnoleté osoby sa môžu stať členmi len so súhlasom alebo povolením svojho zákonného zástupcu. Ak rodičia/zákonní zástupcovia zapíšu svoje dieťa/zverenca do klubu Next365, sú spoločne a bez rozdielu zodpovední za členské povinnosti člena (jeho dieťaťa/zverenca). Zmluva o členstve sa automaticky uzatvára zadaním objednávky v internetovom obchode wegoshop.sk a uzatvára sa na dobu neurčitú, s možnosťou ukončenia kedykoľvek a nezáväzne. Zadaním objednávky člen výslovne súhlasí s týmito Pravidlami klubu a Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu, čo výslovne potvrdzuje kliknutím pri zadávaní objednávky.

Člen môže využívať všetky výhody klubu ihneď po uzatvorení Zmluvy o členstve a má právo byť informovaný o všetkých výhodách a akciách klubu prostredníctvom kontaktných osobných údajov poskytnutých spoločnosti NextLevel (poštová adresa, telefónne číslo pre hovory a SMS, e-mail). Vstupom do klubu člen výslovne súhlasí s tým, že bude informovaný o všetkých výhodách, upomienkach a akciách klubu na kontaktných adresách poskytnutých spoločnostiNextLevel (poštová adresa, telefónne číslo pre hovory a SMS, e-mail) za účelom plnenia tejto Zmluvy (pravidelné plnenie členských povinností). Ak si člen želá byť informovaný o ďalších ponukách od NextLevel, musí s tým výslovne súhlasiť. 

Nový člen vo veku dosiahnutia právnej spôsobilosti alebo zákonný zástupca člena bez právnej spôsobilosti môže ukončiť Zmluvu o členstve v Klube Next365 kedykoľvek po tom, ako sa stane členom Klubu Next365. Na vyššie uvedené kontakty môže člen alebo jeho zákonný zástupca zaslať jednoznačné písomné vyhlásenie o ukončení zmluvy (obsahujúce aspoň meno, adresu a kontaktné údaje (telefónne číslo alebo e-mailovú adresu)) člena alebo jeho zákonného zástupcu. Na tento účel môže člen voliteľne použiť písomný formulár, ktorý je k dispozícii tu. Člen sa tiež môže odhlásiť z klubu Next365 tým, že odmietne prijať zásielku od doručovacej spoločnosti odoslanú spoločnosťou NextLevel ako súčasť členských záväzkov. Ak dôjde k akýmkoľvek zmenám v osobných údajoch uvedených v Zmluve o členstve po dátume jej uzavretia, člen alebo jej/jeho zákonný zástupca/ručiteľ sa zaväzuje oznámiť to NextLevel do 8 dní od vzniku zmeny. V prípade, že si člen alebo jeho zákonný zástupca/opatrovník nesplní svoju povinnosť informovať NextLevel o akýchkoľvek zmenách, ktoré môžu ovplyvniť zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami, člen je zodpovedný za všetky škody, ktoré by tým boli spôsobené spoločnosti Nextlevel.

Vstupom do Klubu Next365 člen potvrdzuje povinnosť zadať objednávku ľubovoľnej hodnoty na produkty dostupné v internetovom obchode wegoshop.sk každý kalendárny rok (t.j. raz za 365 dní) po svojom prvom nákupe, prostredníctvom ktorého sa automaticky pripojil ku Klubu Next365, v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami daného obchodu. Ak Člen nezadá objednávku v stanovenej lehote, NextLevel mu pošle balík v maximálnej hodnote 24 EUR po jednom kalendárnom roku minimálne 365 dní alebo viac (do 5 rokov) s takýmto balíkom obsahujúcim jeden alebo viac produktov z rovnakého produktového segmentu ako produkt z pôvodnej objednávky, s ktorou člen vstúpil do Klubu Next365. Členovia majú nárok na exkluzívne klubové ceny, ktoré obsahujú výraznú zľavu v porovnaní s cenami produktov zverejnenými na internete. Člen zaplatí kúpnu cenu dobierkou doručovateľskej spoločnosti. Náklady na doručenie takého balíka hradí NextLevel.

Objednávky zadané členom ako súčasť jeho členských záväzkov alebo zaslané spoločnosťou NextLevel členovi ako súčasť jeho členských záväzkov podliehajú platným pravidlám o zrušení zmluvy, ktoré sú v súlade s ochranou spotrebiteľa v EÚ a sú dostupné tu. Na tejto stránke nájdu členovia klubu Next365a ďalší zákazníci aj všetky ďalšie informácie o vybavovaní sťažností a odkaz na formulár sťažnosti.

Spoločnosť NextLevel neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov ako kompetentného na riešenie sporov, ktoré môže člen predložiť podľa Zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (ZIsRPS) a nebude sa podieľať na žiadnom mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu. Platforma na riešenie sporov online je dostupná na odkaze: ec.europa.eu/odr.

Informácie o spracovaní osobných údajov členov sú k dispozícii v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti tu.

Platné Pravidlá klubu tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi členom a NextLevel. NextLevel môže zmeniť Pravidlá klubu v súlade so svojou obchodnou a marketingovou politikou a platnými právnymi predpismi. NextLevel zverejní zmenené Pravidlá klubu na svojej webovej stránke. Ak NextLevel nedostane písomnú žiadosť o ukončení členstva do 30 dní od zverejnenia zmenených Pravidiel klubu, má sa za to, že člen zmeny prijal a zmenené Pravidlá klubu sú medzi stranami platné dňom účinnosti zmien.

Vytvorené: 12. 2. 2020

Posledná zmena: 17. 7. 2024

Doručenie do 2 dní
Dobierka
Slovenský sklad